ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πανελλήνια δράση του Εργαστηρίου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που υλοποιείται με τη συνεργασία σημαντικών συνεργατών/ εταίρων.

Διοργανώνουμε τον 2ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Καινοτομίας, στον οποίο Μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου από όλη τη χώρα καταθέτουν καινοτόμες ιδέες/σχέδια για την υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμαθητών τους με αναπηρία. Αυτά τα σχέδια δεν αφορούν μόνο σε εφαρμογές της τεχνολογίας, αλλά και σε καινοτόμες προτάσεις που εντάσσονται στα πλαίσια της βελτίωσης της καθημερινότητας των μαθητών με αναπηρία εντός και εκτός του πλαισίου του θέτει το σχολικό περιβάλλον. Σχέδια που αφορούν στην κοινωνική δικτύωση και κοινωνική στήριξη των μαθητών με αναπηρία, στο σχολικό περιβάλλον, στην προσβασιμότητα, κ.α.

Η επιτροπή υποστήριξης και αξιολόγησης των προτάσεων/σχεδίων που καταθέτουν οι μαθητές, απαρτίζεται από καθηγητές σε Πανεπιστήμια της χώρας με ειδίκευση σε θέματα αναπηρίας και εκπαίδευσης, αλλά και από σημαντικούς εκπροσώπους των επιμελητηρίων, της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας. Στην επιτροπή συμμετέχουν ενεργά και άτομα με αναπηρία (τύφλωση/μειωμένη όραση, κώφωση/βαρηκοΐα, κινητική αναπηρία), με στόχο την υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητών αναφορικά με το πρακτικό όφελος (για τα άτομα με αναπηρία) των σχεδίων που θα σχεδιάσουν και θα καταθέσουν.

Η επιτροπή Μεντόρων/Αξιολογητών υποστηρίζει τους μαθητές κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των καινοτόμων σχεδίων τους, μέσω ανατροφοδότησης που παρέχεται σε τηλεδιασκέψεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε πανελλήνιο επίπεδο. Στις συναντήσεις αυτές, οι μαθητές παρουσιάζουν την αρχική τους ιδέα (στην πρώτη συνάντηση) και την μετεξέλιξή της (στις επόμενες συναντήσεις) και δέχονται ανατροφοδότηση από τους μέντορες, προκειμένου να βελτιώσουν ή να εξελίξουν την ιδέα και το σχέδιο που τελικά θα καταθέσουν.

Πλήθος σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων, ενσωματώνονται σταδιακά στην ιστοσελίδα μας, τροποποιημένες σε απλοποιημένη γλώσσα, ώστε να είναι πλήρως κατανοητές από τους μαθητές. Έτσι, ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη από έγκυρες πηγές και παρακινούνται θετικά, προκειμένου να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες.

Η επιτροπή Μεντόρων/Αξιολογητών θα βραβεύσει τα τρία (3) καλύτερα έργα/προτάσεις, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες (μαθητές/μαθήτριες και στα σχολεία) στο διαγωνισμό. Οι μαθητές/μαθήτριες που θα βραβευτούν, θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν επιπλέον υποστήριξη από την επιτροπή των Μεντόρων/Αξιολογητών, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα μετεξέλιξης των έργων/προτάσεών τους σε καινοτόμα προϊόντα ή νεοφυείς επιχειρήσεις.

Όλα τα σχέδια των μαθητών (και αυτά που δεν έχουν βραβευτεί), δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Πέρα από τον τίτλο και την περιγραφή, δίνεται η δυνατότητα μιας πεντάλεπτης παρουσίασης μέσω βίντεο, σε όσους μαθητές το επιθυμούν. Όλα τα βίντεο είναι διαθέσιμα στο YouTube κανάλι μας. Επιπλέον, τα βίντεο των βραβευμένων σχεδίων είναι προσβάσιμα στα άτομα με τύφλωση ή κώφωση.

Πιστεύουμε πολύ στο θετικό αντίκτυπο της δράσης, τόσο στα άτομα με αναπηρία όσο και στους ίδιους του μαθητές (με ή χωρίς αναπηρία) που συμμετέχουν ως διαγωνιζόμενοι.

Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν από τον σύνδεσμο: Οδηγίες Συμμετοχής, ενώ όλες οι πληροφορίες για τον διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού: https://inventivestudents.uom.gr/