ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ Ms-Word

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ Ms-Word

Online Seminar University of MAcedonia, 156 Egnatia str., Thessaloniki, Greece
7 Dec 2021

Στα πλαίσια μιας σειράς δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων σε θέματα προσβασιμότητας, διοργανώθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο “Δημιουργία Προσβάσιμων Εγγράφων με MS-Word". Σκοπός ήταν η ενημέρωση/εκπαίδευση φοιτητών, οι οποίοι/ες είναι εθελοντές/ντριες στη Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πεδίο του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού. Αρχίζοντας από τώρα την προσεκτική δημιουργία εγγράφων θα διευκολύνει μελλοντικά την προσβασιμότητα για όλους.